Ưu đãi công nghiệp hỗ trợ được áp dụng cho những sản phẩm nào?

[ad_1]

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay như thế nào? Ưu đãi công nghiệp hỗ trợ được áp dụng cho những sản phẩm nào?


Tóm tắt câu hỏi:

Các nhà đầu tư nước ngoài dự định thành lập công ty sản xuất các sản phẩm may măc, trong đó bao gồm các loại vải (vải lụa tơ tằm, vải thun…) để bán cho các công ty khác trong cùng khu công nghiệp. Vậy luật sư cho tôi hỏi các sản phẩm công ty tôi dự định sản xuất có được hưởng ưu đãi sản phẩm công nghiệp hỗ trợ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

Điều 16 Luật Đầu tư quy định ngành, nghề ưu đãi đầu tư bao gồm một số ngành nghề sau:

a) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

b) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

c) Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;

d) Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển…

Xem thêm: Ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

Định nghĩa công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ là dự án đầu tư tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này, được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng thời kỳ.

Xem thêm: Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Về nguyên tắc, để được hưởng ưu đãi theo diện công nghiệp hỗ trợ (“CNHT”), dự án của công ty anh/chị phải sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển tại Phụ lục Nghị định 111/2015/NĐ-CP (“Danh mục NĐ 111”). Nếu sản phẩm thuộc Danh mục NĐ 111, đồng thời thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển trong nước đã sản xuất được trước ngày 01/01/2015 tại Phụ lục 1 Thông tư 55/2015/TT-BCT (“Danh mục TT 55”) thì phải có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của EU hoặc giấy chứng nhận tương đương (Điều 4.a Thông tư 55/2015/TT-BCT).

Các sản phẩm vải lụa tơ tằm, vải thun.. mà công ty anh/ chị dự định sản xuất có thể thuộc ngành dệt – may – Danh mục NĐ 111. Tuy nhiên, quy định tại Danh mục NĐ 111 chỉ ghi nhận một số sản phẩm vải gồm: Vải: Vải kỹ thuật, vải không dệt, vải dệt kim, vải dệt thoi và đây phải là các sản phẩm hoàn chỉnh. Thực tế, để được hưởng ưu đãi CNHT thì sản phẩm phải có tên trùng khớp với các sản phẩm được ghi nhận tại Danh mục NĐ 111. Do đó, việc xác định sản phẩm vải lụa tơ tằm, vải thun… có được hưởng ưu đãi CNHT không phụ thuộc vào tên gọi, cấu tạo, tính chất… của sản phẩm.

Trên đây là nội dung tư vấn Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi theo quy định hiện nay Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey. Source link