USA TRIP # TẬP 20 : Đường kim cương ở New York trong phim "Marathon Man“

Bạn đang muốn tự học thiết kế website, bạn đang tìm thiết kế web . Bạn đã chọn đúng video này sẽ giúp bạn kiến thức nhanh nhất dễ dàng nhất . chúc bạn thành công, hãy xe và chia sẽHôm nay, các bạn sẽ vừa được “xem phim cùng Thái Công”, vừa được “đi dạo con Đường Kim cương ở New York cùng Thái Công”. Thái Công & Huy Yves đến …