Tiêu tiền giả mà không biết thì có bị xử phạt không?

[ad_1]

Việc tàng trữ, sử dụng tiền giả luôn là một vấn đề nan giải đối với nhiều quốc gia. Bộ luật hình sự của Việt Nam có quy định nhiều khung hình phạt đối với tội danh này. Tuy nhiên tiêu tiền giả mà không biết thì có bị phạt không?

Mức phạt đối với tội tiêu tiền giả

Điều 207 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định như sau:

Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Việc tiêu tiền giả là hành vi lưu hành tiền giả được quy định ở điều luật trên. Việc tiêu tiền giả sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức tiền sử dụng.

Tiêu tiền giả mà không biết thì có bị phạt không?

Theo Bộ luật hình sự 2015, sđ, sđ 2017 quy định: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

Điều 11 Bộ luật hình sự 2015, sđ, sđ 2017 quy định về hành vi vô ý phạm tội như sau:

Điều 11. Vô ý phạm tội

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Để biết có bị xử phạt khi không biết và tiêu tiền giả không thì cơ quan có thẩm quyền phải chứng minh được việc không biết đó có thuộc một trong hai lỗi vô ý phạm tội theo căn cứ điều luật trên không. 

Nếu chứng minh được là không, người tiêu tiền giả có thể sẽ không bị xử phạt.

Trên đây là nội dung bài viết tiêu tiền giả mà không biết thì có bị phạt không?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link