Thủ tục đề nghị chấp thuận độ cao công trình theo quy định hiện nay

[ad_1]

Những công trình nào phải được chấp thuận về quản lý độ cao công trình? Thủ tục đề nghị chấp thuận độ cao công trình theo quy định hiện nay?


Quy định chung về quản lý độ cao công trình

Điều 8 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý độ cao công trình gồm:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản lấy ý kiến của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam để thống nhất bề mặt quản lý độ cao công trình trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch chung hoặc đồ án quy hoạch chi tiết để xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cao tầng, khu hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, khu kinh tế, khu đặc thù, khu công nghệ cao .

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng của địa phương phải tuân thủ đúng quy định về độ cao công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.


Tại sao nhà nước phải quản lý độ cao công trình?

Việc cơ quan nhà nước quản lý, chấp thuận độ cao công trình, kiểm tra, giám sát, di dời các vật thể, công bố, thông báo độ cao các chướng ngại vật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động bay, hoạt động bình thường của các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và các đài, trạm vô tuyến điện hàng không tại Việt Nam.

Theo Điều 3.1 Nghị định 32/2016/NĐ-CP, chướng ngại vật hàng không là những vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo (cố định hoặc di động) nằm trên mặt đất, mặt nước hoặc công trình nhân tạo có thể ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn cho hoạt động bay hoặc hoạt động bình thường của các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và các đài, trạm vô tuyến điện hàng không.

Những chướng ngại vật sau đây phải được cảnh báo hàng không

Những chướng ngại vật sau đây phải được cảnh báo hàng không: (Điều 7 Nghị định 32/2016/NĐ-CP)

– Có độ cao vượt lên khỏi các bề mặt giới hạn chướng ngại vật của sân bay;

– Nằm trong phạm vi vùng trời lân cận của sân bay, có độ cao từ 45 mét trở lên so với mức cao sân bay;

– Nằm ngoài phạm vi vùng trời phụ cận có độ cao từ 45 mét trở lên so với mặt đất tự nhiên;

– Các chướng ngại vật quy định tại Phụ lục IV Nghị định 32/2016/NĐ-CP.

Lưu ý, những trường hợp được miễn trừ cảnh báo hàng không do Cục Tác chiến – Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xem xét, quyết định và nêu trong văn bản chấp thuận độ cao công trình.


Những công trình, dự án phải được chấp thuận về quản lý độ cao công trình

Điều 9 Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định các công trình, dự án dưới đây phải được chấp thuận về quản lý độ cao công trình:

1. Công trình có độ cao vượt lên khỏi quy hoạch các bề mặt giới hạn chướng ngại vật của sân bay và những công trình nằm trong vùng phụ cận sân bay có độ cao từ 45 mét trở lên so với mức cao sân bay.

2. Công trình có chiều cao vượt trên khu vực bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không đã được công bố hoặc cao từ 45 mét trở lên so với mặt đất tự nhiên, nằm ngoài các khu vực, dự án quy hoạch đô thị, không gian đã được các Bộ, ngành, địa phương thống nhất với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về độ cao .

3. Hệ thống cột treo đèn chiếu sáng ở khu vực tĩnh không đầu các sân bay; tuyến đường dây tải điện cao thế, cáp treo, các trạm thu, phát sóng vô tuyến và các công trình điện gió; công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng và tiếp giáp với các khu vực bố trí trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời và các đài, trạm vô tuyến điện hàng không.


Thủ tục đề nghị chấp thuận độ cao công trình

Cơ quan cấp phép xây dựng hoặc chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình lập 01 bộ Hồ sơ đề nghị chấp thuận độ cao công trình gửi qua hệ thống bưu chính đến Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) (Điều 10.2 NĐ 32/2016/NĐ-CP).

Hồ sơ đề nghị chấp thuận độ cao công trình

1. Văn bản đề nghị chấp thuận độ cao công trình thực hiện theo Mẫu số 01-ĐNCTĐC (đối với tổ chức) và Mẫu số 02-ĐNCTĐC (đối với cá nhân);

2. Bản sao bản đồ hoặc sơ đồ không gian, vị trí khu vực xây dựng công trình có đánh dấu vị trí xây dựng công trình;

3. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung Thủ tục đề nghị chấp thuận độ cao công trình theo quy định hiện nay Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trìnhSource link