[Thiết Kế Web Căn Bản] Bài Tập 2: Tạo Trang Web Sử Dụng DIV

Bạn đang muốn tự học thiết kế website, bạn đang tìm thiết kế web . Bạn đã chọn đúng video này sẽ giúp bạn kiến thức nhanh nhất dễ dàng nhất . chúc bạn thành công, hãy xe và chia sẽ


Nội dung: Tạo một trang hiển thị một bài theo layout quy định với nội dung tùy chọn (Sử dụng thẻ DIV).