Theo quy định hiện hành thuê nhà ở có được đăng ký thường trú không?

[ad_1]

Người ngoại tỉnh đến thành phố lập nghiệp muốn đăng ký thường trú để tiện công chuyện. Vậy cá nhân muốn đăng ký thuê nhà ở có được đăng ký thường trú không?

Điều kiện đăng ký thường trú

Điều kiện đăng ký thường trú được quy định tại Điều 20 Luật cư trú 2020.

Cụ thể tại Khoản 3 của Điều này:

“…

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

…”

Vậy khi cá nhân đáp ứng hai điều kiện quy định trên thì được đăng ký thường trú khi thuê nhà.

Hồ sơ đăng ký thường trú khi thuê nhà

Hồ sơ đăng ký thường trú khi thuê nhà được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 21 Luật cư trú 2020, gồm có:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú củchủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bn;

+ Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bn về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy đnh của pháp luật;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Vậy khi muốn đăng ký thường trú khi thuê trọ, cá nhân cần đáp ứng đủ hai điều kiện về sự đồng ý của chủ sở hữu nhà trọ và diện tích nhà ở, cũng như chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ trên.

Trên đây là nội dung bài viết thuê nhà ở có được đăng ký thường trú không?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link