Tag Archives: suu-tam

11 nghệ sĩ đương đại nổi bật nhất Việt Nam [UPDATE tháng 1/2019]

Nghệ sĩ đương đại nổi bật nhất Việt Nam Bối cảnh nghệ thuật Việt Nam đang phát triển ổn định tạo nên một mạng lưới mạnh mẽ và đa dạng, với hai trung tâm chính ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ Việt Nam cũng hoạt động triển […]