Tag Archives: profile

Dothang Trang cá nhân chính thống

dothang Tên thật: Đỗ Chiến Thắng Ngày sinh 01 tháng 10, 1990 Công việc hiện tại MANAGER MARKETING Làm việc tại MES Company Học Công Nghệ Thông Tin tại Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Trước đây: Đại học Kinh tế Kĩ thuật Bình Dương Trường THPT Bạc Liêu Sống tại A2.06-206 Phường Định Hòa, Tp […]