Tag Archives: guitar

ÂM NHẠC RẤT QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG

Âm nhạc là sự sáng tạo vĩ đại nhất của con người, nó chạm đến tâm hồn và cũng giúp con người biết cảm thông với những thứ không được nói ra và cả tính nhân văn. Ảnh hưởng của chúng trong con người là điều khiến con người khác với con vật, cụ thể […]