Tag Archives: cảm xúc

11 nghệ sĩ đương đại nổi bật nhất Việt Nam [UPDATE tháng 1/2019]

Nghệ sĩ đương đại nổi bật nhất Việt Nam Bối cảnh nghệ thuật Việt Nam đang phát triển ổn định tạo nên một mạng lưới mạnh mẽ và đa dạng, với hai trung tâm chính ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ Việt Nam cũng hoạt động triển […]

ÂM NHẠC RẤT QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG

Âm nhạc là sự sáng tạo vĩ đại nhất của con người, nó chạm đến tâm hồn và cũng giúp con người biết cảm thông với những thứ không được nói ra và cả tính nhân văn. Ảnh hưởng của chúng trong con người là điều khiến con người khác với con vật, cụ thể […]