Phân biệt hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự

[ad_1]

Hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự là gì? Phân biệt hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự theo quy định pháp luật hiện hành.

Khái niệm hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự

Hợp đồng thương mại

Khái niệm hợp đồng kinh tế là vấn đề của lịch sử (được quy định tại Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 và đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2006), ở đây nêu rõ hợp đồng kinh tế được ký kết giữa pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nhiều người vẫn còn thói quen cũ khi soạn thảo hợp đồng để là hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên, về mặt pháp luật thì đây là hợp đồng thương mại. 

Hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là một giao dịch dân sự mà trong đó các bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thỏa thuận cùng nhau làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định. Dưới góc độ pháp lý thì hợp đồng dân sự được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (theo Điều 385 Bộ luật dân sự 2015).

Hợp đồng dân sự là một bộ phận các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình dịch chuyển các lợi ích vật chất giữa các chủ thể với nhau.

Phân biệt hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự?

Hợp đồng thương mại và hợp đồng dân sự khác nhau ở một số điểm chính sau đây:

Luật điều chỉnh

Hợp đồng thương mại được điều chỉnh bởi Luật Thương mại năm 2005.

Hợp đồng dân sự được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự năm 2015.

Chủ thể tham gia

Hợp đồng thương mại: Chủ thể tham gia là thương nhân hoạt động thương mại; tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại.

Hợp đồng dân sự: Chủ thể tham gia là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên (từ đủ 15 tuổi trở lên có tài sản riêng thì có thể tự mình ký kết, thực hiện hợp đồng), pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

Tính mục đích

Việc ký kết hợp đồng thương mại nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Việc giao kết hợp đồng dân sự nhằm mục đích phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người.

Hình thức của hợp đồng

Hợp đồng thương mại: Bằng văn bản, các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng dân sự: Có thể là bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể khác.

Mức phạt vi phạm hợp đồng

Hợp đồng thương mại: Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Hợp đồng dân sự: Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Trên đây là nội dung tư vấn phân biệt hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link