Nhờ người đi bầu cử hộ có bị xử phạt theo quy định pháp luật không?

[ad_1]

Mỗi kỳ bầu cử đến các cử tri lại nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về việc bầu cử. Bên cạnh đó vẫn tồn tại một số trường hợp nhờ người đi bầu cử hộ. Vậy pháp luật có những quy định như thế nào về hành vi này?

Các nguyên tắc bầu cử theo quy định của pháp luật

Theo Khoản 1 Điều 7 Hiến pháp 2013, Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Cũng theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, cụ thể Điều 69 có quy định về nguyên tắc bầu cử như sau:

1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.

2. Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

Theo đó, cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác trừ một số trường hợp như cử tri bị khuyết tất, cử tri là người già, người đang bị tạm giam,…

Nhờ người đi bầu cử hộ có bị xử phạt không?

Việc bầu cử hộ không những là vi phạm pháp luật mà còn làm sai lệch kết quả bầu cử, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Do vậy pháp luật quy định về việc xử phạt những hành vi đi bầu cử hộ.

Cụ thể, tại Điều 95 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định:

Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, hành vi đi bầu cử hộ không những bị kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính mà nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó công dân nên cực kỳ lưu ý và tuân thủ pháp luật.

Trên đây là nội dung bài viết nhờ người đi bầu cử hộ có bị xử phạt theo quy định pháp luật không?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link