Người đang bị tạm giữ, tạm giam có được đi bầu cử không?

[ad_1]

Người đang bị tạm giữ, tạm giam là những người thực hiện hành vi vi phạm theo pháp luật hình sự. Vậy người đang bị tạm giữ, tạm giam có được đi bầu cử không? LawKey xin gửi thông tin tới bạn đọc ở bài viết dưới đây.

Nguyên tắc bầu cử Quốc hội

Tại Điều 7 của Hiến pháp 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc:

+ Nguyên tắc bầu cử phổ thông.

+ Nguyên tắc bầu cử bình đẳng.

+ Nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

+ Nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín.

Bốn nguyên tắc bầu cử này sẽ đảm bảo hoạt động bầu cử được diễn ra an toàn, công bằng, bình đẳng và minh bạch.

Người đang bị tạm giữ, tạm giam có được đi bầu cử không?

Trong các nguyên tắc bầu cử, có nguyên tắc bình đẳng. Bình đẳng trong bầu cử là một nguyên tắc nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào.

Bên cạnh đó, người đang bị tạm giam, tạm giữ về mặt pháp lý là những người này chưa bị coi là có tội nên không bị tước mất quyền bầu cử.

Tại Khoản 4 Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định: 

“Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.”

Do đó, người đang bị TGTG có quyền được bầu cử Quốc hội nhưng sẽ không được đi bầu cử trực tiếp tại các địa điểm bầu cử công khai.

Trên đây là nội dung bài viết người đang bị tạm giữ, tạm giam có được đi bầu cử không?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link