Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản

[ad_1]

Quy định về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng đất mới nhất? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Quy định về kê khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Theo Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định về kê khai thuế TNDN như sau:

Doanh nghiệp không có hoạt động chuyển nhượng bất động sản thường xuyên

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của người nộp thuế áp dụng theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản.

Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý theo quy định.

2. Kê khai thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Đối với doanh nghiệp thực hiện khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh

Kết thúc năm tính thuế, trước khi lâp tờ khai quyết toàn thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Tại trụ sở chính, việc xử lý số thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản cụ thể như sau:

  • Trường hợp số thuế đã nộp thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu. 
  • Trường hợp số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế TNDN còn thiếu của hoat động kinh doanh khác hoặc được trừ vào số thuế TNDN phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định. 

Đối với doanh nghiệp thực hiện khai thuế TNDN tạm tính hàng quý 

Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế TNDN theo quý hoặc theo từng lần phát sinh. 

Tại trụ sở chính, việc xử lý số thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản cụ thể như sau: 

  • Trường hợp số thuế đã nộp thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu. 
  • Trường hợp số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế TNDN còn thiếu của hoat động kinh doanh khác hoặc được trừ vào số thuế TNDN phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định. 

Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực hiện bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác nếu có và chuyển lỗ trong các năm sau theo quy định về thuế TNDN. 

Xem thêm: Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Trên đây là nội dung bài viết Quy định về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản. Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp chi tiết. Source link