Hyunjin "when the party's over" (원곡 : Billie Eilish) | [Stray Kids : SKZ-PLAYER] NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “BillieEilish”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “Hyunjin "when the party's over" (원곡 : Billie Eilish) | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]” nhằm giải đáp các thắc mắc BillieEilish của các bác. Cùng xem video bên dưới:

Hyunjin "when the party's over" (원곡 : Billie Eilish) | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]

현진(Hyunjin) “when the party’s over” (원곡 : Billie Eilish) | [Stray Kids(스트레이 키즈) : SKZ-PLAYER(슼즈 플레이어)] [Hyunjin’s Comment] 제가 가장 힘들었을 때를 떠올리며 이 곡의 안무를 만들었습니다.
우선 이 곡을 선택한 이유는 공허함, 절망감, 그리움, 이 세 주제에 가장 잘 어울리는 곡을 찾다가 파티가 끝났을 때의 공허함이 큰 무대에 오른 후 그것을 그리워하며 집으로 돌아왔을 때의 외로움과 같은 감정이라고 생각했기 때문입니다.
최대한 감정을 표현하려 노력했고, 전달이 되었길 바랍니다.

Stray Kids Digital Single “Mixtape:바보라도 알아”
iTunes & Apple Music:
Spotify:

Stray Kids Official YouTube:
Stray Kids Official Facebook:
Stray Kids Official Twitter:
Stray Kids Official Fan’s:

#StrayKids #Hyunjin #whenthepartysover
#스트레이키즈 #현진
#Mixtape_바보라도알아
#Mixtape_OnTrack
#바보라도알아
#YouMakeStrayKidsStay

Copyrights 2020 ⓒ JYP Entertainment. All Rights Reserved.

#Hyunjin #quotwhen #party39s #overquot #원곡 #Billie #Eilish #Stray #Kids #SKZPLAYER

Từ khóa tìm kiếm: Stray Kids,스트레이 키즈,SKZ,스키즈,방찬,BANG CHAN,리노,이민호,LEE KNOW,MINHO,LEEMINHO,창빈,서창빈,CHANGBIN,SEOCHANGBIN,현진,황현진,HYUNJIN,HWANGHYUNJIN,한,지성,한지성,HAN,JISUNG,HANJISUNG,필릭스,FELIX,승민,김승민,SEUNGMIN,KIMSEUNGMIN,아이엔,양정인,정인,I.N,YANGJEONGIN,JEONGIN,SKZ-PLAYER,슼즈플레이어,HYUNJIN SKZ-PLAYER,현진 슼즈플레이어,HYUNJIN DANCE,현진 춤,현진 안무,WHEN THE PARTY’S OVER,BILLIE EILISH,HYUNJIN WHEN THE PARTY’S OVER,STRAY KIDS DANCE,SKZ DANCE,현진 빌리 아일리시,현진 WHEN THE PARTY’S OVER,Stray Kids cover,skz cover