Hướng dẫn cách phòng tránh rủi ro mạng từ lỗ hổng bảo mật trên vCenter Server

Ban Cơ yếu Chính phủ vừa gửi công văn cảnh báo về một lỗ hổng bảo mật trên vCenter Server. Lỗ hổng được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, có thể gây ra thiệt hại lớn nếu bị tin tặc khai thác.  1. Cảnh báo lỗ hổng đặc biệt nghiêm trọng trên vCenter Server  […]

The post Hướng dẫn cách phòng tránh rủi ro mạng từ lỗ hổng bảo mật trên vCenter Server appeared first on SecurityBox.

Source link