Hợp đồng xác định thời hạn được ký tối đa mấy lần?

[ad_1]

Nhiều người lao động không nắm rõ việc hợp đồng xác định thời hạn được ký tối đa mấy lần. Vậy pháp luật quy định về việc ký kết này như thế nào?

Các loại hợp đồng theo quy định của pháp luật

Theo Bộ luật lao động 2012 có ba loại hợp đồng lao động:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Điều 20 Bộ luật lao động 2019 quy định có hai loại hợp đồng lao động:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thi hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Vậy theo bộ luật lao động mới, người sử dụng lao động và người lao động ký kết hợp đồng theo hai loại hợp đồng: không xác định thời hạn và xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động thời hạn được ký tối đa mấy lần?

Theo Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019, khi hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện thì:

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyn, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

+ Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

+ Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Như vậy, hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa hai lần, chỉ trừ một số trường hợp không quy định rõ số lần ký theo quy định pháp luật.

Hợp đồng lao động có thời hạn ký quá số lần quy định có bị phạt không?

Các doanh nghiệp nếu vi phạm quá số lần ký hợp đồng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, nếu người sử dụng lao động không giao kết đúng hợp đồng với người lao động sẽ bị xử phạt như sau:

+Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

+Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

+ Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

+ Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

+ Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Trên đây là nội dung bài viết hợp đồng xác định thời hạn được ký tối đa mấy lần?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link