Hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị

[ad_1]

 Theo Sở Công thương, hiện nay sở đang tham mưu về việc tổ chức hội thảo chuyên đề tìm hướng đưa sản phẩm nông nghiệp của nông dân vào các siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Tại các địa phương cũng đang đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, tuyên truyền, vận động phát triển mới các hợp tác xã, huy động nguồn lực phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng bảo đảm chất lượng. Đồng thời, các địa phương thực hiện quảng bá, xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm hàng hóa của hợp tác xã, tổ hợp tác vào tiêu thụ tại các siêu thị trên địa bàn.

TIỂU MY

 

Source link