Hộ kinh doanh có được tham gia đấu thầu theo quy định pháp luật không?

[ad_1]

Có nhiều hộ kinh doanh cá thể muốn tham gia đấu thầu để tăng doanh thu của hộ. Nhưng câu hỏi đặt ra là hộ kinh doanh có được tham gia đấu thầu không? LawKey xin gửi thông tin tới bạn đọc ở bài viết dưới đây.

Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp. 

Tại Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đặc điểm của hộ kinh doanh như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Điều kiện tham gia đấu thầu của các tổ chức

Tại Khoản 1, Điều 5 Luật đấu thầu 2013 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức như sau:

+ Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

+ Hạch toán tài chính độc lập;

+ Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

+ Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

+ Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

+ Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

+ Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Vậy, hộ kinh doanh có thể tham gia đấu thầu, do đã đáp ứng được điều kiện có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạch toán tài chính độc lập.

Các điều kiện khác, hộ kinh doanh hoàn toàn có thể đáp ứng được khi kiểm tra và làm thêm một số thủ tục khác.

Trên đây là nội dung bài viết hộ kinh doanh có được tham gia đấu thầu không?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link