Hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng?

[ad_1]

Công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng của mình. Tuy nhiên có những hành vi nào bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng này? 

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là gì?

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 58/2021/NĐ-CP định nghĩa:

Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là việc công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng trên cơ sở các hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

Muốn thực hiện hoạt động này các công ty cần xin Giấy chứng nhận của Ngân hàng nhà nước.

Nguyên tắc hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Các nguyên tắc hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng bao gồm:

+ Công ty thông tin tín dụng chỉ thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng sau khi được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận.

+ Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng phải tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính trung thực, khách quan và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng quy định tại Nghị định 58/2021/NĐ-CP phải được lập bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương văn bản theo quy định của pháp luật.

+ Công ty thông tin tín dụng chỉ được thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức tham gia này cung cấp thông tin tín dụng cho công ty thông tin tín dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 58/2021/NĐ-CP.

+ Nguyên tắc cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng.

Các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Theo Điều 6 Nghị định 58/2021/NĐ-CP các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng bao gồm:

+ Thu thập, cung cấp trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.

+ Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

+ Trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng sai đối tượng, sai mục đích, bất hợp pháp.

+ Lợi dụng hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Cản trở hoạt động thu thập và sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trên đây là nội dung bài viết những hành vi nào bị cấm trong hoạt động cung ứng DV thông tin tín dụng? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link