Hàng nghìn chứng minh thư của người Việt bị rao bán trên mạng – Trách nhiệm thuộc về ai?

17GB dữ liệu xác thực của người dùng Việt Nam đang bị rao bán trên một diễn đàn của hacker.  1. Hàng nghìn chứng minh thư (CMT) của người Việt bị tin tặc rao bán  Ngày 13/05 vừa qua, một thành viên có tên Ox1337xO rao bán 17GB dữ liệu xác thực của người dùng […]

The post Hàng nghìn chứng minh thư của người Việt bị rao bán trên mạng – Trách nhiệm thuộc về ai? appeared first on SecurityBox.

Source link