Giao dịch mua bán có giá trị 20 triệu trở lên phải thanh toán chuyển khoản

[ad_1]

Giao dịch mua bán có giá trị 20 triệu trở lên phải thanh toán chuyển khoản và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới đáp ứng điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT và được xác định là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.


Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 9.1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất quy định doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ QPAN của doanh nghiệp;

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật như các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê 

Lưu ý, khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Xem thêm: Xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng chịu thuế GTGT và thu nhập chịu thuế TNDN đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài nộp thuế tại Việt Nam

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Điều 15 VBHN 67/VBHN -BTC quy định một trong các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là: Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu VNĐ trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm:

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử và các hình thức thanh toán khác…

– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác: biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng…

Trên đây là nội dung Giao dịch mua bán có giá trị 20 triệu trở lên phải thanh toán chuyển khoản Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo Luật thuế giá trị gia tăngSource link