doraemon- Kellogg's Chocos Promo : Doraemon Shooter Mới nhất 2021

Các bạn đang tìm từ khóa “doraemon”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “Kellogg's Chocos Promo : Doraemon Shooter” nhằm giải đáp các thắc mắc doraemon của các bác. Cùng xem video bên dưới:

Kellogg's Chocos Promo : Doraemon Shooter

Client : Kellogg’s Chocos
Agency : J.W.T. Mumbai
Creative Director : Karn Srikent
Director : Pratima Pal, Mahee Pal
Producer : Pratima Pal
Storyboarding & Design : Karthik Subramanian
Music : Roto Shah
Sound Design : Roto Shah

#Kellogg39s #Chocos #Promo #Doraemon #Shooter

Từ khóa tìm kiếm: KLG,DOR,Shooter,comp06,Desktop
doraemon