doraemon- 50+ Doraemon Stuff MEGA Unboxing 【 GiftWhat 】 Mới nhất 2021

Các bạn đang tìm từ khóa “doraemon”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “50+ Doraemon Stuff MEGA Unboxing 【 GiftWhat 】” nhằm giải đáp các thắc mắc doraemon của các bác. Cùng xem video bên dưới:

50+ Doraemon Stuff MEGA Unboxing 【 GiftWhat 】

This video we opening 50+ Doraemon Stuff Mega Unboxing for you guys who love Doraemon, all 50+ Doraemon Stuff are as below

— Timestamps —
0:00 50+ Doraemon Stuff MEGA Unboxing – Intro
0:14 Doraemon Seaweed Snacks
0:28 Doraemon Cell Phone Bracket
0:40 Doraemon Potato Chips
0:49 Doraemon Nail Clipper
0:58 Doraemon Mirror Pen
1:06 Doraemon Wet Tissue
1:17 Doraemon Crunchy Fragrant
1:30 Doraemon Puzzle
1:43 Doraemon Soft Candy
1:55 Doraemon Keychain
2:08 Doraemon Grape Candy
2:17 Doraemon Straw Pen
2:25 Doraemon Satay Snacks
2:35 Doraemon Peanut Candy
2:45 Doraemon Chewy Soft Candy
2:57 Doraemon Mini Stationery Pack
3:12 Doraemon Tasty Snacks
3:22 Doraemon Spicy Snacks
3:30 Doraemon Seaweed Roll Snacks
3:41 Doraemon Chicken Snacks
3:49 Doraemon Sticker
3:57 Doraemon Ball Pen
4:05 Doraemon and Nobita Photo
4:07 Doraemon Pins
4:13 Doraemon Yummy Snacks
4:21 Doraemon Magnet
4:30 Doraemon Popcorn
4:40 Doraemon Tissue Paper
4:51 Doraemon Crunchy Fragrant
5:01 Doraemon Perfume Rose
5:11 Doraemon Cookie
5:23 Doraemon Lollipop Candy
5:37 Doraemon Waffle Snacks
5:50 Doraemon Pudding Jelly
6:04 Doraemon Wallet
6:20 Doraemon Chopsticks Set
6:38 Doraemon Bottle
6:44 Doraemon Milk Tea
7:12 Doraemon Marshmallow
7:34 Doraemon Doll

GiftWhat Channel Awesome Full Playlist

● Subscribe @GiftWhat :

Watch Next Video
Crayon Shin Chan 2021 Stationery Haul

#GiftWhat #doraemonstuffcollection

#Doraemon #Stuff #MEGA #Unboxing #GiftWhat

Từ khóa tìm kiếm: doraemon,doraemon stuff,50+ doraemon stuff mega unboxing,doraemon mega collection,doraemon snacks,doraemon candy,giftwhat,doraemon collection,doraemon unboxing,doraemon opening,ドラえもん,도라에몽,哆啦A梦,小叮当,डोरेमोन,collection,unboxing,gift what,giftwhat unboxing
doraemon