Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cho vay ra nước ngoài được không?

[ad_1]

Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cho vay ra nước ngoài được không? Thủ tục này có hạn chế đối với doanh nghiệp FDI không?


Tóm tắt câu hỏi:

Công ty của chúng tôi ở VN dự định cho công ty mẹ ở Nhật Bản. Vậy luật sư cho tôi hỏi doanh nghiệp FDI có được thực hiện hoạt động này không? Thủ tục này có hạn chế đối với doanh nghiệp FDI không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Quy định về hoạt động cho vay nước ngoài của tổ chức kinh tế

Điều 19.2 VBHN 07/VBHN-VPQH hợp nhát Pháp lệnh Ngoại hối quy định tổ chức kinh tế thực hiện cho vay ra nước ngoài, trừ việc xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trả chậm; bảo lãnh cho người không cư trú khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài

Theo Điều 8 VBHN 02/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú, Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài như sau:

Bước 1: Ký thỏa thuận cho vay, thực hiện các thủ tục giải ngân cho vay;

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cho vay và trước khi thực hiện giải ngân cho vay, Bên cho vay gửi hồ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối);

Bước 3: Ngân hàng nhà nước xác nhận đăng ký khoản cho vay ra bên ngoài

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước gửi Bên cho vay văn bản xác nhận đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài bao gồm các nội dung chính sau: Bên cho vay; bên đi vay; các điều kiện cơ bản của khoản cho vay ra nước ngoài như kim ngạch cho vay, mục đích cho vay ra nước ngoài, lãi suất cho vay, lãi phạt, phí, hình thức bảo đảm, kế hoạch giải ngân, kế hoạch thu hồi nợ (gốc, lãi); tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tài khoản và các nội dung khác liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài (nếu có).

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Như vậy, công ty của anh/chị chỉ được cho công ty mẹ ở nước ngoài vay nếu được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Ngoài ra, việc cho vay ra nước ngoài phải được tổ chức đăng ký với Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) theo trình tự và thủ tục nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cho vay ra nước ngoài được không? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Vay vốn của tổ chức tín dụng để đầu tư ra nước ngoàiSource link