Dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu mới nhất hiện nay

[ad_1]

Dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu. Thủ tục Hồ sơ xin giấy phép bán buôn rượu theo quy định của pháp luật. 


Kinh doanh Bán buôn rượu

Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm, (Ethanol). Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích.

Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2020.

Thương nhân bán buôn rượu phải xin cấp phép Bán buôn rượu

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu vẫn quy định các thương nhân có hoạt động kinh doanh bán buôn rượu phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép Bán buôn rượu.

Phạm vi kinh doanh của Thương nhân bán buôn rượu

Phạm vi kinh doanh của thương nhân bán buôn rượu được quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP như sau:

Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

Trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Điều kiện thương nhân bán buôn rượu phải đáp ứng

♣ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.

♣ Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.

♣ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,

♣ Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định..

Thủ tục Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán buôn rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bản buôn rượu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định.

Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép.

Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu

+  Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

+  Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối rượu hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng..

Thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn rượu 

Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Sở công thương;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở công thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.  

Xem thêm:  thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ rượu mới nhất

Thủ tục cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ kể từ ngày 01/11/2017


Dịch vụ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn rượu

Đối với dịch vụ xin giấy phép bán buôn rượu và phí dịch vụ

 LawKey soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và giải trình hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền.

Phí dịch vụ là trọn gói. Phí dịch vụ này đã bao gồm chi phí nhà nước, chi phí xử lý hồ sơ nhưng chưa bao gồm thuế VAT 10%. Chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi.

♠ Thời hạn thực hiện:

  • Phối hợp cùng doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị tài liệu theo quy định: 02 – 03 tuần. Thời gian công đoạn này có thể thay đổi phụ thuộc vào việc phối hợp của doanh nghiệp trong việc cung cấp tài liệu.
  • Thời gian xử lý: 20 ngày làm việc kể từ ngày chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

Công việc khách hàng cần phối hợp

LawKey thay mặt khách hàng thực hiện các nội dung công việc. Tuy nhiên, khách hàng cần cung cấp cho LawKey:

 Cung cấp các hồ sơ cần thiết để thực hiện công việc: Hồ sơ pháp lý của cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh; hồ sơ về các đối tác cung cấp rượu; Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

♠ Ký vào các giấy tờ, hồ sơ LawKey đã lập cho khách hàng.

♠ Phối hợp chặt chẽ với LawKey trong các hoạt động cần thiết để xin cấp giấy phép.

Trên đây là nội dung tư vấn và báo phí dịch vụ xin cấp Giấy phép bán buôn rượu LawKey gửi tới Quý khách hàng. Hãy liên hệ với LawKey để LawKey tiến hành soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ cho Quý khách.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu 

Dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗSource link