Công ty quảng cáo vốn nước ngoài được quy định như thế nào? 

[ad_1]

Doanh nghiệp FDI có được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo không? Công ty quảng cáo vốn nước ngoài được quy định như thế nào? 


Tóm tắt câu hỏi:

Công ty tôi là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản dự kiến đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Vậy luật sư cho tôi hỏi Doanh nghiệp FDI có được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo không? Công ty quảng cáo có vốn nước ngoài được quy định như thế nào? 

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Hoạt động quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 39 Luật Quảng cáo như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của mình tại Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu quảng cáo về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của mình tại Việt Nam phải thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam thực hiện.

Xem thêm: Quảng cáo là gì? Điều kiện xin giấy phép quảng cáo

Hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong hoạt động quảng cáo

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hợp tác, đầu tư với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam theo hình thức liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh. Việc hợp tác, đầu tư nước ngoài trong hoạt động quảng cáo phải tuân theo các quy định pháp luật về đầu tư (Điều 40 Luật Quảng cáo).

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Theo Điều 41 Luật Quảng cáo, doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và được hoạt động khi có giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp nước ngoài đề nghị thành lập văn phòng đại diện.

Lưu ý, văn phòng đại diện chỉ được xúc tiến quảng cáo, không được trực tiếp kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Xem thêm: Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Theo quy định tại mục B.6 Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP, dịch vụ quảng cáo thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Biểu cam kết WTO và Điều 40 Luật Quảng cáo cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo, trong đó, phần vốn nước ngoài có thể lên tới 99.99 %.

Theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL tại văn bản số 2648/BVHTTDL-KHTC: “Theo quy định tại Biểu cam kết dịch vụ WTO, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo khi đáp ứng điều kiện có pháp nhân Việt Nam, không yêu cầu về số lượng. Như vậy, một hay nhiều pháp nhân đều phù hợp.”

Theo đó, việc bổ sung hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo cho doanh nghiệp FDI (100% vốn nước ngoài) là không khả thi. Trường hợp anh/chị muốn kinh doanh dịch vụ quảng cáo thì cần liên doanh với ít nhất một pháp nhân Việt Nam được cấp phép kinh doanh hoạt động này.

Trên đây là nội dung tư vấn Công ty quảng cáo vốn nước ngoài được quy định như thế nào? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép quảng cáo theo quy định pháp luật

Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cần chú ý những gì?

Doanh nghiệp quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ có được không?Source link