Công ty du lịch vốn nước ngoài được quy định như thế nào? 

[ad_1]

Doanh nghiệp FDI có được phép kinh doanh dịch vụ du lịch không? Công ty du lịch vốn nước ngoài được quy định như thế nào? 


Tóm tắt câu hỏi:

Các nhà đầu tư Nhật Bản dự định thành lập công ty FDI với 50% vốn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, du lịch. Vậy luật sư cho tôi hỏi quy định kinh doanh dịch vụ du lịch đối với doanh nghiệp FDI như thế nào> Doanh nghiệp FDI có được phép kinh doanh dịch vụ du lịch không? Công ty du lịch vốn nước ngoài được quy định như thế nào? 

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 38 Luật Du lịch quy định Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn với đối tác Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành theo pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều 30 Luật du lịch quy định về phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành như sau:

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Theo quy định tại Điều 31 Luật Du lịch, các điều kiện bao gồm:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

2. Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

3. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kinh doanh nêu trên được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Theo quy định tại Điều 31 Luật Du lịch, các điều kiện bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện kinh doanh nêu trên được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Xem thêm: Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Biểu cam kết WTO và Điều 38 Luật Du lịch chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập liên doanh (không hạn chế tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên doanh) và chỉ được cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ hành nội địa với khách du lịch Việt Nam như 1 phần của dịch vụ này.

Do vậy, khách là doanh nghiệp 50% FDI thì có thể thực hiện hoạt động này.

Trên đây là nội dung tư vấn Công ty du lịch vốn nước ngoài được quy định như thế nào? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty Uy tín Trọn Gói Giá rẻ

Công ty phát hành phim vốn nước ngoài được quy định như thế nào?

Công ty cho thuê máy móc vốn nước ngoài được quy định thế nào?

Công ty quảng cáo vốn nước ngoài được quy định như thế nào?Source link