Công ty cho thuê máy móc vốn nước ngoài được quy định thế nào?

[ad_1]

Doanh nghiệp FDI có được phép cho thuê máy móc không? Công ty cho thuê máy móc vốn nước ngoài được quy định thế nào?


Tóm tắt câu hỏi:

Công ty tôi là doanh nghiệp FDI (49% vốn Nhật Bản) dự kiến kinh doanh dịch vụ cho thuê các loại máy móc công nghiệp. Vậy luật sư cho tôi hỏi công ty tôi có thể kinh doanh các mặt hàng này được không? Công ty tôi phải đăng ký hoạt động như thế nào? 

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn LawKey Việt Nam cảm ơn anh/chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến LawKey. Với thắc mắc của anh/chị, luật sư LawKey tư vấn như sau:

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh

Điều 6 Luật Đầu tư cấm tổ chức, nhà đầu tư… hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật ;

c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên ;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

g) Kinh doanh pháo nổ;

h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Lưu ý, việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các mục a, b và c nêu trên trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định mới nhất

Đối chiếu với tình huống của anh/chị

Theo các quy định nêu trên, hoạt động cho thuê máy móc không thuộc Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay các hoạt động cấm đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hoạt động cho thuê máy móc công nghiệp thuộc phạm vi của CPC 83109 (Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác không kèm người điều hành). Dịch vụ này chưa được cam kết theo Biểu cam kết WTO/ VJEPA. Trong khi đó, theo các Hiệp định VKFTA và AFAS thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được thành lập liên doanh với phần vốn nước ngoài ≤ 51%.

Theo thông tin cung cấp, doanh nghiệp của anh chị có 49% vốn Nhật Bản đã đáp ứng điều kiện về tỷ lệ vốn nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, công ty của anh/ chị có thể đăng ký mục tiêu/ ngành nghề: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (VSIC 7730). Chi tiết: Cho thuê máy móc công nghiệp… (CPC 83109). Ngoài ra, đây là hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa nên công ty phải xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương (hồ sơ phải hỏi ý kiến Bộ Công Thương) để được thực hiện với thời hạn 5 năm (Điều 5.1đ, Điều 8.3b và Điều 11.2a Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

Trên đây là nội dung tư vấn Công ty cho thuê máy móc vốn nước ngoài được quy định thế nào? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Công ty quảng cáo vốn nước ngoài được quy định như thế nào?

Thành lập nhà hàng 100% vốn nước ngoàiSource link