Cổ đông của công ty có phải đóng BHXH bắt buộc không?

[ad_1]

Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là gì? Những đối tượng nào phải tham gia BHXH bắt buộc? Cổ đông của công ty có phải đóng BHXH bắt buộc không? Cùng Lawkey tìm hiểu nội dung này qua bài viết dưới đây.


Định nghĩa BHXH và BHXH bắt buộc

Theo Điều 3.1 Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia (Điều 3.2 Luật Bảo hiểm xã hội).

Xem thêm: So sánh bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội quy định các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

Người lao động là công dân Việt Nam

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Xem thêm: Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới nhất

Các nhóm đối tượng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động là công dân nước ngoài

Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Cổ đông của công ty có phải đóng BHXH bắt buộc không?

Theo quy định trên, hợp đồng lao động là một trong những căn cứ để xác định đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc. Việc xác lập hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động nhằm xác định quan hệ lao động giữa 2 bên.

Trường hợp cổ đông của công ty không trực tiếp làm việc cho công ty, không có quan hệ lao động mà chỉ tham gia góp vốn thì không phải xác lập hợp đồng lao động và không phải đóng BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, nếu cá nhân là cổ đông đồng thời làm việc trực tiếp cho công ty thì giữa 2 bên đã hình thành quan hệ lao động. Trong trường hợp này, công ty và cá nhân là cổ đông phải ký kết hợp đồng lao động và công ty phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Trên đây là nội dung Cổ đông của công ty có phải đóng BHXH bắt buộc không? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Những điểm mới về hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2021

Tiền lương KPI có phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?Source link