Có bắt buộc đổi từ sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ hồng mới không?

[ad_1]

Có bắt buộc đổi từ sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ đỏ mới không? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây 

1. Sổ đỏ, sổ hồng cũ/mới khác nhau như thế nào? 

Dựa vào màu sắc mà người dân hay có những tên gọi khác nhau cho các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cụ thể: 

  • Sổ hồng cũ là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do bộ xây dựng cấp (mẫu này được cấp trước ngày 10/12/2009) 
  • Sổ đỏ cũ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 
  • Sổ hồng mới là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (mẫu này được cấp từ ngày 10/12/2009 đến nay) 

2. Có bắt buộc đổi từ sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ hồng mới không? 

Theo khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.” 

Bên cạnh đó. điểm a khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: 

Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; “

Như vậy, việc đổi sổ hồng, sổ đỏ cũ sang sổ hồng mới là không bắt buộc. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện khi người dân có yêu cầu. 

Xem thêm: Phân biệt cấp đổi sổ đỏ và đính chính sổ đỏ

Trên đây là nội dung bài viết Có bắt buộc đổi từ sổ đỏ, sổ hồng cũ sang sổ hồng mới không? Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp chi tiết. Source link