Chết do tự tử, bảo hiểm nhân thọ có chi trả bồi thường?

[ad_1]

Khi mua bảo hiểm nhân thọ, người mua được chi trả một khoản tiền tùy mức khi phải nằm viện hoặc tử vong. Vậy chết do tự tử, bảo hiểm nhân thọ có chi trả bồi thường không?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Theo Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 định nghĩa:

Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa chủ hợp đồng bảo hiểm và công ty bảo hiểm, trong đó công ty bảo hiểm cam kết sẽ trả cho người thụ hưởng một khoản tiền, khi cái chết của một người được bảo hiểm xảy ra.

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.

Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định.

Chết do tự tử, bảo hiểm nhân thọ có chi trả bồi thường?

Theo Khoản 1 Điều 39 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau:

– Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực.

– Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng.

– Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

Căn cứ quy định nêu trên, có thể chia thành 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu thời điểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực thì công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ phải bồi thường.

Trường hợp 2: Nếu quá thời hạn hai năm (2 năm + T ngày), kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực mà người mua bảo hiểm tự tử và chết thì công ty bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ bồi thường theo quy định tại hợp động bảo hiểm mà các bên đã ký kết.

Trên đây là nội dung bài viết chết do tự tử, bảo hiểm nhân thọ có chi trả bồi thường?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link