Chậu cây làm rơi hỏng ô tô, chủ nhà có phải đền không?

[ad_1]

Nhiều tô tô đậu xe ở ngay nhà dân, bị chậu cây ở ban công rơi xuống làm hỏng một số bộ phận trên xe. Chậu cây làm rơi hỏng ô tô, chủ nhà có phải đền không?

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Để biết được chậu cây rơi hỏng ô tô thì chủ nhà có phải đền không, cần xem xét việc chủ xe ô tô đã đậu đúng quy định của pháp luật hay chưa.

Nếu đậu xe đúng quy định rồi thì xét tới căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp bất khả kháng.

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Ví dụ trường hợp bất khả kháng ở tình huống này đó là đã rào chắn cây cẩn thận, không lường trước được hậu quả cây rơi xuống và làm hỏng ô tô.

Mức bồi thường thiệt hại khi để chậu cây rơi làm hỏng ô tô

Theo Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, mức bồi thường dựa trên tình hình thiệt hại thực tế. 

Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tuy nhiên cần xét tới một số những yếu tố sau:

+ Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

+ Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

+ Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

+ Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Trên đây là nội dung bài viết chậu cây làm rơi hỏng ô tô, chủ nhà có phải đền không?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link