Cha mẹ có phải chịu trách nhiệm khi con dưới 15 tuổi vi phạm pháp luật?

[ad_1]

Việc vi phạm pháp luật có thể xảy ra ở mọi độ tuổi. Vậy khi trẻ dưới 15 tuổi vi phạm pháp luật cha mẹ có phải chịu trách nhiệm không?

Cha mẹ có phải chịu trách nhiệm khi con dưới 15 tuổi vi phạm pháp luật theo pháp luật dân sự?

Trong một số trường hợp, cha mẹ phải chịu trách nhiệm khi con dưới 15 tuổi VPPL.

Theo Khoản 2 Điều 586 Bộ Luật Dân sự 2015:

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Trường hợp trẻ chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại, cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha mẹ không đủ để bồi thường mà trẻ có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

Nếu trẻ gây thiệt hại trong thời gian trường học trực tiếp quản lý, trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Nếu trường học không có lỗi trong quản lý thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải bồi thường.

Cha mẹ có phải chịu trách nhiệm khi con dưới 15 tuổi vi phạm theo pháp luật hình sự?

Về trách nhiệm hình sự, trẻ em chưa đủ 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi tội phạm.

Trẻ có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục.

Trẻ từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, theo Bộ luật hình sự 2015. Trường hợp này, cha mẹ không phải chịu trách nhiệm liên đới bởi con đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với những hành vi gây ra.

Trên đây là nội dung bài viết cha mẹ có phải chịu trách nhiệm khi con dưới 15 tuổi VPPL?. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn đọc vui lòng liên hệ LawKey để được giải đáp chi tiết. Source link