Cá nhân góp vốn vào công ty bằng tiền mặt hay chuyển khoản?

[ad_1]

Cá nhân góp vốn vào công ty bằng tiền mặt hay chuyển khoản? Hiện nay có nhiều quan điểm cho rằng cá nhân góp vốn vào công ty có thể dùng tiền mặt, tuy nhiên cũng không ít quan điểm trái chiều.


Quy định về tài sản góp vốn

Điều 34 Luật Doanh nghiệp quy định tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Xem thêm: Tài sản góp vốn của doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Những điều cần biết khi góp vốn bằng tài sản cố định

Quy định về việc thanh toán giao dịch góp vốn

Theo Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định về hình thức thanh toán trong các giao dịch tài chính của doanh nghiệp thì các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn.

Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Nguyên tắc chung về việc góp vốn đầu tư

Điều 4 Thông tư 06/2019/TT-NHNN, việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Vệt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Xem thêm: Chuyển vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam

Vậy cá nhân góp vốn vào công ty bằng tiền mặt hay chuyển khoản?

Theo quan điểm của Tổng cục Thuế tại Công văn 786/TCT-CS, quy định cấm sử dụng tiền mặt khi góp vốn vào doanh nghiệp không áp dụng bắt buộc đối với cá nhân.

Tuy nhiên, theo quy định của Ngân hàng nhà nước tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN, nguyên tắc chung khi góp vốn đầu tư phải thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Do chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan nhà nước, tốt nhất cá nhân khi góp vốn vào công ty cần chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung Cá nhân góp vốn vào công ty bằng tiền mặt hay chuyển khoản? Lawkey gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Lawkey.

Xem thêm: Giao dịch mua bán có giá trị 20 triệu trở lên phải thanh toán chuyển khoản

Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàngSource link