Bongo Cat Keyboard Stacked Acrylic with lubed Glorious Typing Test NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “bongocat”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “Bongo Cat Keyboard Stacked Acrylic with lubed Glorious Typing Test” nhằm giải đáp các thắc mắc bongocat của các bác. Cùng xem video bên dưới:

Bongo Cat Keyboard Stacked Acrylic with lubed Glorious Typing Test

Keyboard: Stacked Acrylic Bongo Cat keyboard
Plate material: Aryiclic
Keycaps: ASCII PBT dye-sublimated keycaps
Switches: Glorious Pandas
Lube: Krytox 205g0
Stabilizers: Plate mount stabilizers, lubed
Mods: Tape modded, Case Foam (PE foam)

love this keyboard yes

#Bongo #Cat #Keyboard #Stacked #Acrylic #lubed #Glorious #Typing #Test

Từ khóa tìm kiếm: Computer Keyboard,keyboard,bongo cat,custom keyboard,asmr,asmr keyboard,cat,keycaps,typing