asmr- Winter Hibernation Clinic? ASMR NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “Winter Hibernation Clinic? ASMR” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

Winter Hibernation Clinic? ASMR

Hi everyone! It’s Latte 🙂
In this video, I will help you to fall into a deep winter sleep!
It’s something that I’ve imagined every winter like little fariytale 😀
It’s pretty long video.. but I hope you enjoy!
Thank you so much for watching and have a relaxing time♥

Thank you for your support♥ :

music :

Mesmerize by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license.

Source:

Artist:

Midsummer Sky by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license.

Source:

Artist:

#Winter #Hibernation #Clinic #ASMR

Từ khóa tìm kiếm: ASMR,Latte ASMR,ASMR hibernation,ASMR winter sleep,ASMR sleep clinic