asmr- RARE NEON WATER BARBIE UNBOXING!!?✨? *asmr* #Shorts NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “RARE NEON WATER BARBIE UNBOXING!!?✨? *asmr* #Shorts” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

RARE NEON WATER BARBIE UNBOXING!!?✨? *asmr* #Shorts

Hey guys!! Today we have another asmr Water Barbie unboxing, this time it’s a RARE NEON BARBIE!!?✨?we got lots of clothes and accessories, how cute is this Barbie?!?make sure to subscribe to keep up with the ASMR series!!✨

Join RHIA SQUAD to get access to sepcial perks!!♡

Follow Me:
✰tiktok: rhia.official:
✰instagram: rhia.official:
✰snapchat: rhia.official

Facts About Me:
✰name: rhia
✰birthday: 20th of September
✰fav colour: pink
✰fav animal: pig
✰filming + editing: canon g7 mark ii + final cut pro
✰live: UK

rhiasquad♡

#RARE #NEON #WATER #BARBIE #UNBOXING #asmr #Shorts

Từ khóa tìm kiếm: water barbie unboxing,rare water barbie unboxing,asmr unboxing,rhia official asmr,rhia official barbie