asmr- i bet you $1,000,000 that you will fall asleep (ASMR) NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “i bet you $1,000,000 that you will fall asleep (ASMR)” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

i bet you $1,000,000 that you will fall asleep (ASMR)

I hope you guys enjoyed
Timestamps
0:00 Intro
1:04 Gel bottle
4:01 Pringles can
5:50 Face pads
9:58 Pom poms
13:02 Spiky balls
15:24 Water globes
17:13 Black screen

➡️ Instagram:

➡️ Twitch :

Wanna become a Member?

————————————————————–
business contact: drewspeed1000@gmail.com

#ASMR #sleepy #tingly

#bet #fall #asleep #ASMR

Từ khóa tìm kiếm: ASMR,tingles,asmr sleep,asmr for sleep,gibi asmr,asmr for sleep no talking,1 hour asmr,relax,go to sleep,hour glass,i bet 1m,asmr triggers for sleep,asmr no talking