asmr- ASMR(Sub✔)편안한 속눈썹 펌 받으면서 잘자요 Good night while getting comfortable eyelash perm care. NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR(Sub✔)편안한 속눈썹 펌 받으면서 잘자요 Good night while getting comfortable eyelash perm care.” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR(Sub✔)편안한 속눈썹 펌 받으면서 잘자요 Good night while getting comfortable eyelash perm care.

안녕하세요 여러분 ❤
오늘은 휴식기간이 끝나고 올리는 첫 영상인데요!
복귀 영상이라 생각하니 조금 떨리기도 하네요
잘 쉬고 돌아온 만큼 다시 열심히 영상 제작에 집중하도록 할게요
와주셔서 감사합니다
오늘도 편안한 밤 보내세요 ??

?메이크업 및 의상 정보?

렌즈 : 루나뷰 – 코코아 브라운

마스카라 : 에뛰드 – 컬픽스 브라운

베이스 : 클리오 – 파운웨어쿠션02란제리

섀도우 : 웨이크메이크 포켓스타일러 – 어반매트

아이브로우 : 맥퀸뉴욕 – 네츄럴브라운

립 : 맥 – 릴렌트리슬리레드

뷰러 : 시세이도제품

아이라이너 : 머지 더 퍼스트 팬 브라우니 색상

블러셔 : 토니모리 바이올렛 밀크

의상 : 메이빈스

네일 :

✔The YouTube subtitle addition function is no longer available
All languages except English, Japanese, and Spanish will be posted with automatic translation.
So there may be a translation error.
Thank you very much for helping me so far.?

▶후원링크 Thank you for your support.

*후원금액은 소품 구매를 위해 사용 됩니다*

?후원해주신 분들 감사합니다?

▶E-mail : na_raa@naver.com
▶Instargram :

#ASMRSub편안한 #속눈썹 #펌 #받으면서 #잘자요 #Good #night #comfortable #eyelash #perm #care

Từ khóa tìm kiếm: #메이크업asmr,#속눈썹asmr,#불면증,#잠이안올때듣는,#asmr,#화장asmr,#롤플레이,#상황극