asmr- ASMR RAINBOW CREPE CAKE, EDIBLE SPOON, MACARON, NERDS ROPE JELLY 레인보우 크레이프 케이크, 너드 로프젤리, 먹는 숟가락 먹방 NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR RAINBOW CREPE CAKE, EDIBLE SPOON, MACARON, NERDS ROPE JELLY 레인보우 크레이프 케이크, 너드 로프젤리, 먹는 숟가락 먹방” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR RAINBOW CREPE CAKE, EDIBLE SPOON, MACARON, NERDS ROPE JELLY 레인보우 크레이프 케이크, 너드 로프젤리, 먹는 숟가락 먹방

ASMR RAINBOW CREPE CAKE, EDIBLE SPOON, MACARON, NERDS ROPE JELLY 레인보우 크레이프 케이크, 너드 로프젤리, 먹는 숟가락 먹방

What I am eating on this video are rainbow crepe cake, rainbow macaron, rainbow edible spoon, rainbow rope jelly from Nerds, jello jelly, and unicorn frapper 🙂
오늘은 레인보우 크레이프 케이크, 무지개 마카롱, 먹는 숟가락, 너드 로프젤리, 곤약 가루로 만든 젤리, 유니콘 프라페를 준비했습니다 ^^

★ GREEN TEA ICE CREAM, MARSHMALLOW, CAKE

★ EDIBLE SPOON, BLUE ICE, BOBA

★ PINK FOOD ASMR

★ BLUE ICE CREAM, MONSTER DONUTS, EDIBLE HAIR BRUSH

★ PURPLE ICE CREAM, MACARON, CAKE, PEPERO

★ OREO CAKE, ICE CREAM, BUBBLE TEA

★ WATERMELON BALLS, MADELEINE, TART, CAKE

★ NUTELLA PROFITEROLE, ICE CREAM, EDIBLE SPOON

★ LEMON CAKE, LEMON MACARON, ICE CREAM, JACK FRUIT

★ GREEN TEA CREPE CAKE, GREEN TEA ICE CREAM, STARBUCKS

★ NUTELLA CHOCOLATE ICE CREAM, BUBBLE TEA, CHOU

★ MUSCAT GREEN GRAPES, CHILLER, TART, MACARON

★ WATERMELON ICE CREAM, MACARON, CAKE

★ BLACK FOOD ASMR

★Don’t forget to SUBSCRIBE, LIKE and COMMENT 🙂
★The videos are uploaded every day.

★ 영상은 매일 업로드 합니다.
★ 구독(알람), 좋아요와 댓글을 남겨주세요!

#ASMR #RAINBOW #CREPE #CAKE #EDIBLE #SPOON #MACARON #NERDS #ROPE #JELLY #레인보우 #크레이프 #케이크 #너드 #로프젤리 #먹는 #숟가락 #먹방

Từ khóa tìm kiếm: asmr,eating sounds,mukbang,no talking,먹방,리얼사운드,asmr eating,asmr food,asmr 먹방,먹방 asmr,eating sound,jane asmr,제인 asmr,asmr crepe cake,asmr cake,asmr crepe,asmr rainbow crepe cake,asmr macaron,asmr macarons,asmr edible spoon,asmr spoon,asmr rainbow food,asmr rope jelly,asmr gummy,asmr jello,asmr jelly,asmr nerds,asmr unicorn,크레이프 케이크 먹방,마카롱 먹방,숟가락 먹방,먹는 숟가락,너드 로프젤리 먹방,젤리 먹방,무지개 크레이프 케이크 먹방,레인보우 크레이프 케이크 먹방