asmr- ASMR MUKBANG | 치즈 불닭볶음면 & 치토스 대왕 통 가래떡 튀김 핫도그 딸기 먹방 & 레시피 FIRE NOODLES AND Tteokbokki EATING NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR MUKBANG | 치즈 불닭볶음면 & 치토스 대왕 통 가래떡 튀김 핫도그 딸기 먹방 & 레시피 FIRE NOODLES AND Tteokbokki EATING” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR MUKBANG | 치즈 불닭볶음면 & 치토스 대왕 통 가래떡 튀김 핫도그 딸기 먹방 & 레시피 FIRE NOODLES AND Tteokbokki EATING

오늘은 치토스 과자로 튀긴 음식과 치즈불닭볶음면을 요리해봤어요.
치즈 불닭볶음면은 그냥 먹고싶어서 준비했고 메인요리는 치토스 음식인데요.
과자로 음식을 만든다? 말로만 듣기엔 벌써부터 맛없을 것 같은 느낌인데
충격적으로 반전의 음식이었습니다.
너무 잘 어울리고 색감도 좋은게 재미있는 음식이었어요.
특히나 저번에 뽑아뒀던 가래떡에 치토스과자 찍어서 튀긴게 신의 한수였는데,
진짜 고소하고 쫀득했고, 겉은 바삭한데 속은 촉촉한게 아주 별미였습니다.
(또 먹고싶다) 만들어서 드셔보세요 ^^

시오 구독하기?
시오 인스타그램?
비즈니스 문의? kiki_05@naver.com
구독과 좋아요&댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다♥

SIO Subscribe?
SIO Instagram?
business mail? kiki_05@naver.com
Thank you for watching! Please Thumbs Up and Subscribe!

? Kevin MacLeod – Fig Leaf Rag – distressed

Kevin MacLeod ▶︎ 

#먹방 #ASMR #MUKBANG #Koreanfood #CHEETOS #Noodles
#RICE CAKE #Tteokbokki #Cheese #Spam #recipe #Cheese Fire Noodles #Hash Brown #CornDog #Strawberry

#ASMR #MUKBANG #치즈 #불닭볶음면 #amp #치토스 #대왕 #통 #가래떡 #튀김 #핫도그 #딸기 #먹방 #amp #레시피 #FIRE #NOODLES #Tteokbokki #EATING

Từ khóa tìm kiếm: sio,시오,asmr sio,asmr시오,yt:cc=on,RICE CAKE,food,Tteokbokki,Cheese,Spam,recipe,pizza,ramen,kimbap,chicken,sandwich,eating,CVS,Convenience store,ASMR,MUKBANG,MUKBANG ASMR,먹방,EATING,EATING SHOW,korean mukbang,korean asmr,asmr mukbang,koreanfood,CHEETOS food,CHEETOS