asmr- ASMR MUKBANG | 직접 만든 불닭볶음면 계란 샌드위치 & 핫도그 불고기 피자 먹방 COSTCO HOTDOG AND FIRE NOODLES EATING NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR MUKBANG | 직접 만든 불닭볶음면 계란 샌드위치 & 핫도그 불고기 피자 먹방 COSTCO HOTDOG AND FIRE NOODLES EATING” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR MUKBANG | 직접 만든 불닭볶음면 계란 샌드위치 & 핫도그 불고기 피자 먹방 COSTCO HOTDOG AND FIRE NOODLES EATING

오늘은 1년만에 코스트코에 파는 대왕 피자와 핫도그가 먹고 싶어서 다녀왔습니다.
간 김에 뭐 좀 사보려고 했는데, 너~무 대용량으로 팔아서 많이 사온게 많이 없네요ㅎㅎ
피자와 핫도그는 가성비가 너무 좋아서 예전에 많이 먹던 기억 때문에 한번 씩 생각나요~
막상 먹으면 동네 피자집이랑 별 차이 없는데..
크기 때문인지 특별한 느낌이 들어서 좋은 것 같습니다 ㅎㅎ
오늘도 일상을 살짝 녹여서 VLOG 느낌이 되었는데~ 재밌게 봐주세요^^

시오 구독하기?
시오 인스타그램?
비즈니스 문의? kiki_05@naver.com
구독과 좋아요&댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다♥

SIO Subscribe?
SIO Instagram?
business mail? kiki_05@naver.com
Thank you for watching! Please Thumbs Up and Subscribe!

? 밤 마실 – Night Walk by Jae Lee

? 아침 인사 by 데이바이피아노

영상에 사용된 음악은 셀바이뮤직에서 무상으로 제공(협찬)받았습니다 
The music used in the video was provided free of charge by sellbuymusic.

#먹방 #ASMR #MUKBANG #Koreanfood #costco #Noodles #KOREAcostco #CheeseBall #CHESSEPIZZA #KOREANFOOD #FireNoodles #EGG #CornDog #CheeseSticks #recipe #KoreanStreetFood

#ASMR #MUKBANG #직접 #만든 #불닭볶음면 #계란 #샌드위치 #amp #핫도그 #불고기 #피자 #먹방 #COSTCO #HOTDOG #FIRE #NOODLES #EATING

Từ khóa tìm kiếm: sio,시오,asmr sio,asmr시오,yt:cc=on,RICE CAKE,food,Tteokbokki,Cheese,Spam,recipe,pizza,ramen,kimbap,chicken,sandwich,eating,CVS,Convenience store,ASMR,MUKBANG,MUKBANG ASMR,먹방,EATING,EATING SHOW,korean mukbang,korean asmr,asmr mukbang,koreanfood,CHEETOS food,CHEETOS,KoreanStreetFood