asmr- ASMR Examining Your Eyes ?? Personal Attention NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR Examining Your Eyes ?? Personal Attention” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR Examining Your Eyes ?? Personal Attention

This ASMR video includes a full eye exam with closeup personal attention, closeup whispering, light triggers, glove sounds, face touching, measuring, cranial nerve exams type of exercises… Click the bell to have notifications, like & subscribe, it would make my DAY!

Merch: Get yours!
My bloopers/gaming/song covers channel:
Twitter:
Instagram:
ALL MY OTHER LINKS (Social Media, Music Platforms, Merch):

Code ‘Glow’ for 15% off Displate! Here:

#ASMR

#ASMR #Examining #Eyes #Personal #Attention

Từ khóa tìm kiếm: asmr,asmr glow,asmr sleep,sleep asmr,glow asmr,asmr ear,asmr eye exam,asmr medical,asmr light triggers,asmr personal attention,asmr fingers test,asmr cranial nerve exam,asmr doctor,asmr examination,asmr eye examination,asmr cranial nerve examination,asmr measuring you,asmr glove sounds,asmr touching your face,asmr face touching,asmr closeup whispers,asmr closeup whispering,asmr eye chart,Asmr examining your eyes,Asmr medical