asmr- ASMR Ear, Nose & Throat Examination NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR Ear, Nose & Throat Examination” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR Ear, Nose & Throat Examination

Hi everyone! It’s Latte 🙂
In this video, I will examine your ear, nose and throat.
I hope you enjoy and have a relaxing time♥

P.S. 16:45 you don’t have any ‘fever’
sorry for my mistake! ☺️

Thank you for your support♥ :

#ASMR #Ear #Nose #amp #Throat #Examination

Từ khóa tìm kiếm: ASMR,Latte ASMR,ASMR ENT,ASMR ear exam