asmr- ASMR Counting You Down To Sleep in 9 Languages! NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR Counting You Down To Sleep in 9 Languages!” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR Counting You Down To Sleep in 9 Languages!

This ASMR video includes quiet countdowns in English, French, Spanish, German, Dutch, Russian, Italian, Portuguese, Arabic and Hebrew, fluffy mics, fluffy mic scratching! Click the bell to have notifications, like & subscribe, it would make my DAY!

Twitter:
Merch: Get yours!
My bloopers/gaming/song covers channel:
Instagram:
ALL MY OTHER LINKS (Social Media, Music Platforms, Merch):

Timestamps:

00:00 English
03:50 French
06:45 Spanish
10:37 German
14:20 Dutch
17:26 Italian
20:00 Russian
22:24 Arabic (Levant)
25:30 Portuguese
27:55 Hebrew

#ASMR

#ASMR #Counting #Sleep #Languages

Từ khóa tìm kiếm: asmr,asmr glow,asmr sleep,sleep asmr,glow asmr,asmr ear,asmr languages,asmr russian,asmr german,asmr countdown,asmr spanish,asmr portugese,asmr french,asmr dutch,asmr italian,asmr hebrew,asmr arabic,asmr mic scratching,asmr mic brushing,asmr fluffy mics,asmr mic touching,asmr francais,asmr slow