asmr- ASMR BLUE DESSERTS *스노볼 마시멜로우, 닉클립 왁스병, 보석젤리 JUICY DROP, NIK-L-NIP WAX BOTTLE EATING SOUNDS 먹방 NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR BLUE DESSERTS *스노볼 마시멜로우, 닉클립 왁스병, 보석젤리 JUICY DROP, NIK-L-NIP WAX BOTTLE EATING SOUNDS 먹방” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR BLUE DESSERTS *스노볼 마시멜로우, 닉클립 왁스병, 보석젤리 JUICY DROP, NIK-L-NIP WAX BOTTLE EATING SOUNDS 먹방

? 직접만든 다이아몬드 코하쿠토, 보석젤리, 닉클립 왁스스틱, 왁스병, 지구젤리, 축구공젤리, 하늘색 호스티스 스노볼 마시멜로우, 레고블럭 코하쿠토, 트위스트 드링크(주사기 음료), 크리스털 슈가, 미니그릇젤리, 팝핑보바, 쥬시드롭 구미 앤 사우어젤 *노토킹 이팅사운드*

?HOSTESS snoballs, Crystal sugar, Jewel jelly, Earth gummy, Soccer ball gummy, Blue diamond jelly, Amber Sugar, Nik-L-Nip wax sticks&bottles, Juicy drop, Twist and drink(injector juice), Popping boba, Mini bowl jelly (NO TALKING MUKBANG)

? 홍시, Hongsi, ホンシ
nickname for my subscribers
登録者ニックネーム
nama panggilan untuk subscriber-subscriberku
tên của những người yêu thích mình
ฮงซี่: ชื่อเล่นของผู้ติดตามของฉันค่ะ
شكرا علي مشاهدة الفيديو لليوم ( كنية مشتركي )

#ASMR #BLUE #DESSERTS #스노볼 #마시멜로우 #닉클립 #왁스병 #보석젤리 #JUICY #DROP #NIKLNIP #WAX #BOTTLE #EATING #SOUNDS #먹방

Từ khóa tìm kiếm: ASMR,MUKBANG,먹방,eating sounds,eating show,Dessert,party,chocolate,ice cream,magnum,blue food,desserts,asmr blue desserts,nik-l-lip,아이스크림,디저트,asmr food,asmr 먹방,yt:cc=on