asmr- ASMR (요리&먹방)불닭소스와 인도네시아 삼발소스로 넣어 만든 매콤한 해물찜(꽃게, 전복, 가리비,새우,주꾸미,팽이버섯,새송이버섯, 갑오징어) 리얼사운드 먹방 MUKBANG NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “ASMR (요리&먹방)불닭소스와 인도네시아 삼발소스로 넣어 만든 매콤한 해물찜(꽃게, 전복, 가리비,새우,주꾸미,팽이버섯,새송이버섯, 갑오징어) 리얼사운드 먹방 MUKBANG” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

ASMR (요리&먹방)불닭소스와 인도네시아 삼발소스로 넣어 만든 매콤한 해물찜(꽃게, 전복, 가리비,새우,주꾸미,팽이버섯,새송이버섯, 갑오징어) 리얼사운드 먹방 MUKBANG

꽃게, 전복, 가리비, 갑오징어, 새우, 주꾸미 그리고 팽이버섯과 새송이 버섯을 넣고 불닭소스와 인도네시아 삼발트라시 소스를 사용하여 맛있는 해물요리를 만들어 봤어요 ~
매콤하고 감칠맛이 아주 예술이네요 ~ ^^

효과출처 : 인스턴트 studio

구독과 좋아요(?) 알람설정(?) 눌러주시면 너무 감사합니다.^^
여러분들의 소중한 모든 댓글은 다 읽고 있습니다.^^

피드백은 아래 메일 주소로 보내주세요
ehrjsdl1004@gmail.com

#해물찜
#ASMR
#bokyoungASMR

#ASMR #요리amp먹방불닭소스와 #인도네시아 #삼발소스로 #넣어 #만든 #매콤한 #해물찜꽃게 #전복 #가리비새우주꾸미팽이버섯새송이버섯 #갑오징어 #리얼사운드 #먹방 #MUKBANG

Từ khóa tìm kiếm: [vid_tags]