asmr- [4k] 3시간 머리가 맑아지는 숲소리 ASMR ? 수면유도, 새소리, 바람소리, 자연의소리, 휴식명상 NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “[4k] 3시간 머리가 맑아지는 숲소리 ASMR ? 수면유도, 새소리, 바람소리, 자연의소리, 휴식명상” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

[4k] 3시간 머리가 맑아지는 숲소리 ASMR ? 수면유도, 새소리, 바람소리, 자연의소리, 휴식명상

?힐링트리뮤직 영상 제작 과정 :

?인사
안녕하세요. 작곡가 메이레인입니다 🙂
예전에는 자연의 소리도 함께 올렸었는데 정말 오랜만에 다시 올려봐요. 산에 올라가서 직접 촬영하고 녹음한 영상입니다.
가끔은 음악 없이 자연의 소리를 들으며 힐링하는 것도 너무 좋네요.
다들 복잡한 생각들 모두 숲속에서 버리세요~! 새소리지만 수면에도 좋을 것 같아요.

?녹음정보
촬영 및 녹음 : 메이레인
레이블 : 힐링트리뮤직
카메라 : Fuji X-T4
Lens : XF 35mm f2
Audio : Zoom H5
Tool : Adobe Premiere Pro, Adobe Photo Shop

?디지털앨범 구매 안내
힐링트리뮤직의 모든 음원은 각 음원 사이트에 “메이레인”을 검색하면 앨범이 나옵니다. 네이버뮤직,멜론,Mnet,아이튠즈,지니 등등

?저작권 공지 (Copyright)
모든 소리과 영상은 (본인)작곡가 메이레인의 권한 아래 있습니다. 불법 다운로드 및 상업적 사용을 금지합니다.

@Copyright 2020 Mayrain All rights reserved
—————————————————–

?재생목록(Playlist)
– 힐링음악 모음 (Healing Music Collection) :
– ASMR & 입체음향 (ASMR & Ambience Sounds) :
– 몽환적인 우주 판타지 음악 (Ambient Space Music) :
– 명상음악 & 수면음악 (Meditation Music & Sleep Music) :
– 메이레인 뉴에이지 피아노 (Mayrain’s New Age Piano) :
– 웅장한 음악(에픽음악) :

#숲소리 #새소리 #바람소리 #자연의소리

#3시간 #머리가 #맑아지는 #숲소리 #ASMR #수면유도 #새소리 #바람소리 #자연의소리 #휴식명상

Từ khóa tìm kiếm: 숲소리,새소리,바람소리,자연의소리,힐링사운드,자연ASMR,백색소음,화이트노이즈,휴식명상,마음안정,Ambience,Bird Sounds,Bird Chirping,Forest Sounds,Relaxing nature sounds,nature sounds,수면유도,잠오는소리,sleep sounds,calm sounds