asmr- 잠이 잘오는 티베트 수면 요법, 불면증 치료 ASMR NEW UPDATE

Các bạn đang tìm từ khóa “asmr”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “잠이 잘오는 티베트 수면 요법, 불면증 치료 ASMR” nhằm giải đáp các thắc mắc asmr của các bác. Cùng xem video bên dưới:

잠이 잘오는 티베트 수면 요법, 불면증 치료 ASMR

* 본 영상은 광고와 협찬 사실이 없습니다.
This video is not sponsored or affiliated.

Shop Name
格桑健康馆

Service Name
藏式尤阙头颈调理/失眠调理

Price
RMB 188
$ 29(30 min)

Location
上海 滨江大道3528号

English map

한국어 지도

ShiliTV Map(created by subscriber Chris Sung)

instagram

rookieor82@gmail.com

#BeatInsomnia

#잠이 #잘오는 #티베트 #수면 #요법 #불면증 #치료 #ASMR

Từ khóa tìm kiếm: Real ASMR,불면증,insomnia